Dotace EU

 

V roce 2019 získala firma Utukutu s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Utukutu s.r.o. s projektem "Kiklop" v místě realizace Praha, za účelem vytvoření nového produktu a uvedení do sériové výroby a prodeje. Očekávaným výstupem je nový produkt, splňující filosofii firmy Utukutu. Bude sloužit pro pohybový rozvoj dětí.

Projekt "Kiklop" je spolufinancován Evropskou unií.

 

V roce 2021 získala firma Utukutu s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes první výzvu Specializovaných voucherů (reg.č. CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_027/0000607).

Podpora byla mířena na účast firmy Utukutu s.r.o. na projekt „Utukutu v obrazech“ v místě realizace Praha, za účelem vytvoření prezentačních videospotů. Očekávaným výstupem je 7 videí, které firmě pomohou jak v brandbuildingu, a také v podpoře prodeje i opečování koncového zákazníka.

Projekt „Utukutu v obrazech“ je spolufinancován Evropskou unií.

 

 

logolink-OP-PPR

 

 

 

 

Zpět do obchodu