Rodící žena potřebuje hodně odvahy – dula při ní stojí a věří, že porod zvládne, říká porodní dula Jitka Matýšková

 Místnost a vana plná bylin, čerstvě narozené miminko v náručí maminky a vedle nich krásně plačící tatínek. Fotka, kterou jsem zahlédla u Jitky na Facebooku, mě natolik zasáhla, až jsem se rozhodla tuto brněnskou porodní dulu oslovit a poprosit ji o rozhovor. Jakou roli hraje porodní dula pro těhotné a proč jsou v této době důležité rituály?

Jitko, úplně na začátek, co znamená slovo dula?

Slovo dula známe ze starého Řecka, i když je pravděpodobně starší, a označovalo služebnou nebo otrokyni, která své paní pečovala o rodinu a děti. Dula byla své paní důvěrnicí, pečovala o ni, její věci a vztahy, často pomáhala u porodu.

 

Dula dnes je zkušená žena, která prošla patřičným výcvikem s praxí a poskytuje oporu a péči ženám i mužům v těhotenství, při a po porodu.

 

Taková podpora mívá celou škálu podob podle aktuálních potřeb. Dula by měla být schopná pomáhat jak s praktickými věcmi během porodu, tak třeba s emoční a psychickou podporou – záleží na tom, co kdo v kterou chvíli potřebuje a hledá. 

 

Ve zkratce by se dalo říct, že dula je někdo, kdo pro Tebe bude důležitou kotvou na oceánu života v rozbouřeném obdobím porodu a po něm.

 

Zaujalo mě, že jsi zmínila muže. Jak může pečovat dula o ně?

Dula průběžně hodnotí a hlídá taky muže. Odhaduje, jak mu skutečně je, a myslí také na něj. Od jídla po ujišťující pohled do očí. I pro muže je porod přímá vstupenka do rozšířeného stavu vědomí, a tak i on potřebuje kotvit.

 

Vzhledem k tomu, že tento týden je ve znamení respektu k porodu, jakou roli konkrétně v tomto má dula?

Vidím to tak, že pokud respektujeme porodní proces, respektujeme Život sám. To, jakým způsobem přistupujeme k rodící – tedy velice zranitelné – ženě a dítěti, vypovídá o zralosti celého společenství a o našich postojích, kolektivních zraněních a systému, který společně všichni tvoříme.

 

Rodící žena potřebuje hodně odvahy, potřebuje se dobře znát, potřebuje čas, ticho a jednoduchost, občas potřebuje připomenout, kam a pro co si jde. 

Dula v porodní konstelaci stojí při ženě a věří jí, že to zvládne a porodí. 

Respektuje tedy ženu a její proces a toto s sebou přináší i do porodnice. Často není vůbec potřeba se dohadovat, stačí nést tento respekt v sobě a tím jít příkladem.

Docela funguje, když dula umí vedle respektu k ženě přinášet i perspektivu posvátnosti porodu. Pro zdravotníky, kteří jsou přepracovaní a denně v “tom”, je to vlastně taky osvěžující.

Je příjemné překvapení, když vejde lékař, usměje se a zmíní nádhernou vůni bylin.

Taky jsem začala používat slovo “děťátko” a i jen taková drobnost často zásadně mění atmosféru.

Dál je důležitou složkou respekt k personálu a neustálé hledání vhodných slov, formy a pochopení. Dula se v našem dnešním světě stává mostem mezi ženou a personálem a leckdy se s dobrou dulou dá předejít nepříjemným situacím a nedorozuměním.

Role duly na cestě respektu k porodu je taková mravenčí – skládání mnoha dílků a péče o ně. 

 

Tak se pojďme aspoň na chvilku mrknout na ty dílky: Jak porodní dula pomáhá ženě před porodem, během porodu a po porodu?

 Před porodem, to pro mě znamená ideálně v průběhu celého těhotenství. V těhotenství se potřeby žen různě mění, zrovna tak jako se mění tělo.

 

Mnohdy se ženy potřebují zorientovat v tom, co se děje, informovat se, poznat možnosti. Je také přítomná potřeba sdílet, projít svoje obavy, v bezpečném prostředí je hlouběji prověřit a probrat. Leckdy narazíme při hovorech na zranění, strachy či smutek, který si neseme z rodin, a tato místa je žádoucí předem provětrat, posvítit do temných koutů, aby pak u porodu nic netlačilo nebo nevybaflo. 

K péči v těhotenství také patří věci jako byliny vhodné pro dané období, péče šátkem rebozo, cvičení, tanec a prohlubování důvěry v celý proces.

Při porodu kromě psychické opory je dula k ruce i prakticky, a díky svým zkušenostem může např. pomoci s hledáním vhodné polohy, má ruce, kterými dokáže ulevit či ujistit, má hlas, kterým šeptá ta správná slova v ten správný čas, může pomoci výběrem bylin a vůní, které zásadním způsobem podkreslí a zabarví naladění okamžiku.

Po porodu nastává další křehké období. Dula vedle pomoci s kojením pomáhá ustát výkyvy nálad, když je třeba, poradí a podpoří v praktickém fungování s novorozencem, je zdrojem péče pro pečující maminku, a ani v poporodním období samozřejmě nechybí byliny, vůně, doteky, a další sdílení, slzy i smích. 

Tady bych ráda přihřála polévku poporodním dulám, které mohou přijít pečovat o ženu, starší děti i domácnost. Často si ženy dopřejí péči u porodu a po něm čekají, že “to nějak zvládnou”, ale šestinedělí je skutečně náročné období, kde dává smysl nechat se opečovávat dál.

 

Zní to krásně, děkuji. Přiznám se, že je to pro mě těžko aplikovatelná představa do nemocničního prostředí, a tak mi to nedá: Jaký je vztah mezi porodní dulou a porodníkem? A mohou se navzájem doplňovat?

V porodnicích jsou vztahy mezi lékaři a dulami křehké. Je to práce na dlouhou trať na obou stranách. Vypadá to nicméně, že se nějaká budování důvěry a syntéza pomalu, ale jistě, děje.

Lékaři nesou skutečně velkou zodpovědnost a důvěryhodná dula při ruce pomáhá lékařům uvolnit kapacitu. 

Dula pomáhá podpořit fyziologický porod vším svým uměním, ale musí a chce se upozadit ve chvíli, kdy fyziologie nestačila nebo selhala, nechat lékaře pracovat a přitom zůstat ženě oporou. Potěšilo by mě, kdyby lékaři našli důvěru v duly a naše způsoby, jak fyziologický proces co nejvíc podpořit a usnadnit. Pro porodní tým může být dula velkou oporou a vzít na sebe nemalý díl péče.

 

Jaký je rozdíl mezi porodem s porodní dulou a bez porodní duly?

Dula u porodu je dost zásadní role. Ze statistik WHO víme, že i kdyby byla dula jen u samotného porodu, dochází k nižšímu počtu intervencí a start pro novou rodinu je hladší. Jak se péče a opora důvěryhodné duly projeví, když je přítomná i před a po porodu, asi nechám s tím vším, co už jsem zmínila, na představivosti čtenářů.

 

Pomáháš lidem i s tvořením porodního plánu, popřípadě jak?

Sama se snažím co nejvíce prohloubit kompetence žen a jejich partnerů. Když je objeví a upevní ještě v těhotenství, v rodičovství budou jistější.

 

Často doporučuji, aby si žena své porodní přání napsala sama, bez koukání na internet. Přijde mi důležité si nejprve úplně sama projít, jaká vlastně jsou moje skutečná přání, jak to celé chci prožít. V další fázi pak přání procházíme, pokud se žena rozhodla porodit v porodnici, mluvíme o tom, co je reálné a za jakých podmínek a jak, kdy a proč se přistupuje k intervencím. 

 

Představme si, že by ženy chodily do porodnic s unikátními přáními, která by nebyla o tom, co všechno nechtějí a kde by ani nemusely zdůrazňovat úplně základní věci jako respekt k soukromí, přítmí, informování, kontakt kůže na kůži – protože toto vše by byla naprostá samozřejmost. Ženy by mohly projevit svá skutečná přání, která by byla stejně jedinečná, jako je unikátní každá žena.

 

Vzpomínám teď na mé vlastní mateřské začátky… kojení, první bezesné noci, navazování vztahu s miminkem. Jseš přítomná i v těchto chvílích?

Mnoho žen, obzvláště prvorodiček, se dívá a dohlédne hlavně do porodu. Což je zcela přirozené, bez zkušenosti ani dál vidět nejde, ale porodem to vlastně teprve začíná. Proto je přítomnost duly pro ženy zásadní i po porodu, kde se otevírá krásné, leč snad ještě náročnější období.

 

Pořádáš pro maminky nebo rodinu nějaké rituály?


Rituál je terapeutickým nástrojem pro přechodová období života. Dává smysl přechody mezi jednotlivými životními fázemi opečovat, označit to, co se děje, a vyznat se v tom, zpevnit se v novém, opustit staré. A vůbec přijmout, že se něco mění. Rituály jsou moje srdcovka. Jak ty před, tak ty poporodní. Taky mě čas od času osloví muž, který by chtěl své ženě darovat ženský kruh, to také bývá zásadní a doslova smysluplný dar.

 

Jaké jsou hlavní výzvy, kterým čelí porodní doly v dnešní době, a jak se s nimi mohou vypořádat?

Jednou z největších výzev pro dulu je sebepéče. Dulení je skutečně náročná záležitost.

V dalším pak to, jakým způsobem rostou organizace, které pořádají výcviky pro ženy, které chtějí být dulou. Vnímám, že různé organizace mají různou kvalitu výcviku a porodnice pak navštěvují i duly, které třeba svým přístupem mohou vyvolat konflikt, a tím staví rodící ženu do nevýhodné pozice a profesi duly poškozují pověst. 

Pro porodní tým je třeba těžké respektovat dulu, která rozhoduje za ženu. 

Česká asociace dul vytvořila se svými členkami etický kodex, který dulám vymezuje kompetence, což mi přijde jako vhodné a bezpečné nastavení pro duly i porodní týmy.

Kdo ze zdravotníků má ale čas řešit, odkud zrovna tato dula přišla? V té naší křehké fázi hledání a kotvení vztahů mezi zdravotníky a dulami to množství organizací a rozdíly v kvalitě vůbec nepomáhají. 

Děkuji tímto České asociaci dul za poctivou a kontinuální práci, za poskytování dobrého výcviku a budování vztahů.

 

Jaké jsou výhody spolupráce s porodní dulou pro zdravotnická zařízení a jaký je potenciál této spolupráce v budoucnosti?

Představuji si, že jednou budou duly skutečnou a pevnou součástí porodních týmů. Dovedu si představit skutečnou symbiózu, kde zdravotníci mohou věřit dule, že mají společný cíl – ženu posílenou o zkušenost porodu, dobrý start pro novou rodinu a zdravou matku i dítě.

V Británii se s tím v době covidu setkali a pak si tento způsob symbiózy zachovali. Pro nedostatek personálu nechali duly dulit a ono to fungovalo.

Dovedu si představit, že by duly měly i psychoterapeutický výcvik a paralelně i něco jako porodní minimum. Přičemž by mohly být přesně tím elementem, který bude umět i v porodnici podpořit fyziologii fyziologicky, a nést tak kus práce v rámci týmu.


Dulení je totiž hlavně o ženské sounáležitosti a vzájemné podpoře. O zpevnění toho, co je v ženách silné a může kvést dál v nové roli matky.

 

 18-035A1141

Rozhovor s Jitkou Matýškovou vedla Milena Toman.

Zpět do obchodu