Měsíc férových cen

S měsícem listopadem odstartoval #mesicferovychcen, do kterého se zapojila velká část českých malých i větších tvůrců. Každé Utukutu v sobě nese spousta položek, které se propisují do konečné ceny. A to vám teď postupně uvedu.

I čas má svou cenu

  1. Za každým produktem je mnoho hodin od prvotního semínka nápadu, rešerší, studování norem a možností výroby. Vhodnosti pro daný věk, ergonomické vlastnosti a sepisování podkladů pro další hodnocení v týmu, zda to je to pravé, pro rozjetí dalších kroků.

Od nápadu po hmatatelný produkt

  1. Následuje vývojová část, ve které je další investicí podhled designéra, který Utukutu řadě dává jednotnou podobu, příprava podkladů pro výrobu a samotná část tvorby prototypů a následné testování s vlastními dětmi, a také v naší minilaboratoři, na základě norem pro jednotlivé produkty hračky, pohybové pomůcky, pomůcky vydávající zvuky, ...), diskuse s odborníky fyzioterapeuty, podology, montessori učiteli apod. a následná úprava po připomínkování či výsledcích našeho testování. Nutno započítat materiály (dřevo, barvy, ...), které jsou certifikované a bezpečné pro děti.

Testování a certifikace

  1. Produkty, které jsou potřeba, testujeme v oficiálních laboratořích, kde pečlivě zkoumají materiálové složení, konstrukční technologii a bezpečnost pro jednotlivé věkové kategorie.

Aby Utukutu bylo vidět

  1. Propagace, navíc pokud se jedná o úplně nový produkt na trhu (tehdá Houpací prkno, houpačka Spectra, pomůcky dle Emi Pikler apod.) v sobě nese mnoho jednotlivých kroků a cest, které je potřeba odpracovat. Myslím tím fotografie, videa, texty, ale také nápady, jak v těchto jednotlivých prvcích předat emoci, informace o výrobku a vše potřebné, tak abyste tomu rozuměli i na druhé straně zeměkoule, bez prvotního vyzkoušení.

Dílna a starosti s ní spojené

  1. Výrobu jednotlivých Utukutu zajišťujeme ve vlastní truhlářské dílně, takže je nutné započítat starost o ní, amortizaci strojů, vybavení dílny stroji, energie, nájemné a vybavení každého z nás bezpečnostními pomůckami a pomůckami potřebnými pro jednotlivé pozice.

 

Dílna Utukutu

Tým Utukutu

  1. V týmu máme několik lidí, ať už těch, kteří ručně Utukutu vyrábí, těch, kteří se starají o Utukutu prezentaci, prostě do Utukutu rodiny počítáme každého spolupracovníka, partnera. Žijeme i vyrábíme ve střední Evropě, a i kdyby ne, chceme pro všechny férové výplaty.

Jsme součástí společenství

  1. Povinné odvody a práce s tím spojená znamená administraci, účetnictví, tvorbu a každoroční kontrolu obchodních podmínek, označení výrobků a tvorba návodů. Z každého produktu odvádíme 21% daň. To samé platí o ziskové dani.

Rostou děti, rosteme my

  1. Utukutu musíme prezentovat, ukazovat, dostávat k vám benefity, kvůli kterým vzniká. A tím jsou šťastné děti, které rostou každý den a stávají se zdravě sebevědomější a hlavně rodiče, kteří díky Utukutu více odpočívají, mají volnější ruce, děti, kteří se nebojí zkoumat svoje možnosti.

Možnost nákupu

  1. K tomu potřebujeme místo, kde vám Utukutu můžeme nabídnout. Takže si platíme e-shop a teď i obchod Utukutu radost na Vinohradech.

Další vývoj a vzdělávání

  1. Čas na vzdělávání jak v oboru dětského vývoje, tak ve sledování trhu, a sledování změn v Evropských normách pro bezpečnost výrobků pro děti a aplikace změn do procesu vzniku nového výrobku.

 

Gábi a Viki z Utukutu

Zpět do obchodu