Udělejte si s dětmi vision board a mějte své sny stále na očích

Zatímco dřív byla vstupenkou do nového roku plejáda novoročních předsevzetí, dnes je to sestavování tzv. vision boardů, které se narozdíl od všech těch závazných “přestanu” a “začnu” soustředí na to, kam skutečně chcete v životě směřovat a co je pro vás důležité. A čím dřív se s vizualizací začíná, tím lépe. Takže zavolejte děti, jdeme tvořit.

Nástěnka, která je o(d)brazem vašich snů

Stanovení cílů je důležitou životní dovedností, která úzce souvisí hned s několika životními nezbytnostmi - převzít zodpovědnost sám za sebe, umění “jít za svým” a nepochybně také poznání, že naše činy a plány určují, kam se v životě dostaneme. Stanovení cílů má zvláště u dětí velký vliv na budování sebevědomí - když se jim cílů podaří cílů dosáhnout, naučí se věřit ve své schopnosti.

Sejde z očí sejde z mysli, a proto je tu vision board

V podstatě všichni autoři publikující o psychologii úspěchu se shodují, že metoda stanovení cílů či jejich vizualizace je nezbytným bodem pro osobní rozvoj a splnění malých i velkých snů. Vision board je jednoduše nástěnka, kam si všechny vaše sny a plány napíšete (nalepíte), abyste je měli neustále na očích. Odborníci je doporučují praktikovat již od útlého věku, ovšem u malých děti to má svá specifika:

  • Nenechte je vision board dělat samotné a najděte si dostatek času
  • K definici cílů vám může pomoci metoda SMART (z anglického Specific, Measurable, Attainable, Realistic, Time-Bound), tedy cíle, které budou konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově vymezené.
  • Rozdělte jim cíle na několik menších splnitelných kroků
  • Dětem rozhodně nevnucujte vaše představy
  • Domluvte se na termínu, kdy se nad vision boardem sejdete a společně zhodnotíte, jak se dítěti daří

A co budete k tvoření potřebovat?

  • kus kartonu, tvrdý papír či malířské plátno
  • výstřižky a obrázky z časopisů, které vystihují vaše cíle
  • nůžky, pastelky, fixy, barvy, nálepky atd.
  • lepidlo či lepící páska

Nezapomeňte na dialog a vhodné otázky

Nejvíc užiteční při sestavování vision boardu dítěti budete, když s nimi povedete dialog, během něhož se budete snažit zjistit, co od života chtějí, co je baví, kdo je jejich vzorem a proč. Během takového dialogu se dozvíte mnoho věcí, které jste pravděpodobně ani nečekali, avšak nezapomeňte, že důležité je umění klást ty správné otázky. Pro inspiraci a pomoc jich tady pár necháváme…

 

 

blog-visionboard
Zpět do obchodu