Nelakujem na zeleno, zezelenáme od základu

Rok 2021 byl přelomový, kdy jsme se rozhodli od základů zkoumat naše postoje a jak uvnitř, tak směrem ven. Tématem bylo udržitelné podnikání, výroba i obchod. Jasně, mohli jsme to dělat různými vnitro diskuzemi a obecnou zpětnou vazbou od vás, zákazníků. Tentokrát jsme na to chtěli jít ale za pomoci odborníků.

 

Společenský dopad je téma, které řešíme od počátku podnikání.

 

Nikdy jsme ale neměli jasnou strategii a vizi, jaké jednotlivé kroky. Důvodem, proč je toto téma více a více ve hře, jsou obavy spojené s klimatickou krizí, stejně jako poptávka vás zákazníků. Díky sociálním médiím můžeme přinášet více transparentnosti z výrobních procesů a pomáhají vám, spotřebitelům vyhnout se greenwashingu*.

*Greenwashing je termín anglického původu složený z termínů green (zelený, přeneseně ekologický) a whitewashing (zastírání či ospravedlňování nepříznivých faktů za účelem zlepšení veřejného mínění o osobě či tématu). Oxfordský slovník greenwashing definuje jako dezinformaci šířenou organizací za účelem prezentovat environmentálně zodpovědný veřejný obraz sama sebe.

 

Tomu se nakonec chceme vyhnout i my sami. Věříme, že často může vzniknout i díky neznalosti, nemožnosti obrátit se na odborníky, či například nemožnosti pořízení drahé certifikace. Tuto otázku řeší např. Iniciativa No Greenwashing.

 

 

První krok byl projít SocioRatingu společnosti Accace.

 

Měli jsme možnost jej absolvovat „v akci“ zdarma. Byla jsem ale zvědavá, jak moc lidé, kteří v Utukutu pracují, se opravdu cítí, že do partičky Utukutu patří a jak jsou spokojeni s tím, na čem se ve svém pracovním životě podílejí.

 

Výsledek mě osobně nepřekvapil, ale i tak potěšil. Tak nějak jsem to vnitřně věděla.

 

V rámci ratingu prochází každý člověk z firmy díky dotazníkům a rozhovorům ke komentování a vyřčení jasného názoru a postoje k jednotlivým tématům. Už to, že jsme ho zúčastnili opravdu všichni, nám dalo 100% obraz o nás samých. Utukutu má totiž silný sociální potenciál.

Důvěřujeme si, víme, že můžeme navrhovat změny a vnímáme svou firmu jako odpovědnou jak k nám, tak ke společnosti. 

 

Blog-udrzitelna-firma-utukutu 

Druhým krokem byla účast v ratingu TOP odpovědná firma.

 

Utukutu se umístilo „ve své“ kategorii TOP odpovědná malá firma na třetím místě a máme radost, že jsme ve velice konkurenčním prostředí obřích firem měly možnost uspět.

Video z akce je velmi vtipné a děkujeme za něj. Naše kategorie je vyhlášená v 3:42

 

 

Tématický magazín, který byl vydán k zakončení ročníku 2021, najdete zde.  

Ještě větší radost budeme mít, když se něco užitečného dozvíme. Například jak mluvit o aspektech, ve kterých Utukutu udržitelné je, a kde pokulhává. Co můžeme vylepšit a jak firmu vést tak, aby neměla příšernou uhlíkovou stopu a nezůstával po ní nepořádek v přírodě ani ve společnosti. 

 

A to jsou kroky pro další období. Připravit jasnou, měřitelnou strategii.

 

Ale ne, jen slovíčkaření o obalech, šetření zdroji a vztahům jak uvnitř firmy, tak navenek. To je pro nás naprostý základ. Základ férového podnikání a spolupráce s dalšími lidmi.

Chceme opravdu strategicky vést firmu k tomu, že např. meziročně budeme uvádět do oběhu méně a méně odpadu. Že připravíme plán pro zpracování veškerého materiálu, který v dílně momentálně tvoří část k vyhození. Že najdeme výhradně lokální dodavatele. Že vytvoříme dílny v jiných státech, proto aby naše produkty nemusely cestovat, ale byly vyrobeny lokálně. Že vytvoříme další pracovní místa, kde budou mít lidé možnost přizpůsobit si časový plán chodu jejich rodiny, podpora práce z domu pro maminky na mateřské a rodičovské, apod.

 

 

Společně tvoříme budoucnost. Už jen tím, že vybíráte nás, nám dáváte jasnou zprávu o tom, že musíme být lepší a lepší a musíme na sobě pracovat.

Děkujeme za důvěru. 

Zpět do obchodu