Víme, proč mohou první slova trvat

Podle lingvistů a psycholingvistů dokáží děti plnohodnotně ovládat jazyk až ve věku 3 až 4 let. Od prvních zvukových projevů, přes slova až po vnímání významu vět musí uběhnout pořádný kus cesty, proto nevěste hlavu a vychutnejte si chvíle relativního klidu. Až se mluvit naučí, bude doma pořádně živo.

 

Jazyk v prvních měsících života

Už v prenatální fázi dítě vnímá zvuky a hlas matky. Po narození rozeznává jazyk a tok mluveného slova jako prostředek ke komunikaci a postupně si uvědomuje vlastní mateřský jazyk / případně dva mateřské jazyky, pokud dítě žije v bilingvní rodině. Ač miminka neumí komunikovat pomocí slov, projevují se různými zvuky formou broukání a mj. i pláčem, který se různí dle potřebného sdělení, což maminky jistě potvrdí. S miminky se ale také můžeme domlouvat znakovou řečí (baby signs), kterou si můžeme všichni individuálně nastavit. S vývojem zraku přichází postupně také rozpoznávání pohybů rtů, úst a mimiky. Proto už nyní klidně mimikům čtěte. Vnímají totiž náš hlas a intonaci, čímž jim dopomáháme k rozvoji jazyka a prohlubování vzájemného pouta. Ke čtení stačí vaše oblíbená knížka, nebo vyprávění příběhů podle kontrastních knížek. 

Kolem 4-6. měsíce se dostaví první žvatlání hlásek, které vyvrcholí přibližně v roce života, kdy už děti dokáží produkovat slabiky. A tak se poprvé dostaví kýžené ba-ba, ma-ma a ta-ta, tedy první slova.

 

První slova

Naučit se mluvit v sobě ale kombinuje dvě roviny - je potřeba vyslovit, ale také pochopit. Schopnost porozumění zraje v období kolem prvního roka, kdy děti dle psycholingvistů dokáží porozumět přibližně 70 slovům, přičemž používají asi 6 slov. V této době tvoří jednoslovné věty, přičemž do těchto slov vkládají mnohé významy (např. mama značí pomoc, pojď sem, chci pochovat, mám hlad, atp.). Velkou pomocí pro rozvoj jazykové výbavy je společná komunikace, čtení a popisování pro nás už známého světa kolem, už v tento čas je možné začít využívat dřevěné Montessori jazykové pomůcky, seznamovat se s tvary, hrát si s nimi a učit se je pojmenovávat.

Utukutu: Dřevěné Montessori hračky pro podporu rozvoje jazyka

Montessori pomůcky pro hravé učení jazyka (dřevěná abeceda velká) 

 

Držte si klobouky, přichází spurt

Pokud jste si říkali, že je doma přílišný klid, tak teď se budete chytat za nafouknutou hlavu. Kolem druhého roku života nastává fáze jazykového/slovníkové spurtu. Jejich znalosti a schopnosti se raketově násobí. Už dokáží skládat dvouslovné věty. Obvykle je to kombinace podmětu a slovesa (táta pojď) nebo slovesa a přívlastku (jíst teď). Mezi druhým a třetím rokem už jsou to věty tříslovné a přichází první plnohodnotné věty.

 

Opožděný vývoj?

Tohle spojení je tak trochu za hranou. Každé dítě se vyvíjí jiným tempem. Na to myslete i v případě jazykového vývoje a neklesejte na mysli. Albert Einstein údajně začal mluvit až mezi 3. a 4. rokem a dle jeho úspěchu ho to nijak nepoznamenalo. Jsou i případy dětí, kdy byly spíše mlčenlivé a pak skočily rovnou do fáze víceslovných vět. 

Pro svůj klid ale můžete nechat zkontrolovat uzdičku pod jazykem, která ovlivňuje pozici jazyka, popř. sluch (porucha sluchového vývoje by se ovšem projevila už tím, že by miminko ani nebroukalo), nebo navštívit fyzioterapeuta mj. třeba Vojtovy metody, který dokáže odhalit souvislosti ve vývoji a pomoci stimulace bodů na těle rozhýbat ty správné svaly. Jiné vývojové nesrovnalosti se obvykle odhalí ještě před startem jazyka (rozštěp).

 

Kdy na logopedii?

Vždy je lepší preventivní prohlídka, než hasit požár, tak tedy - čím dříve, tím lépe. "Včasná a efektivní logopedická intervence je v případě batolecího období o konzultacích s rodičem a nedirektivní hře s dítětem - děti se přirozeně učí prostřednictvím hry a na terapiích si spolu hrajeme. Jsme tu od toho, abychom zmapovali všechny oblasti, které se vývoje řeči vašeho dítěte dotýkají. Tak dokážeme posoudit, zda dochází k opoždění pouze v oblasti řeči, nebo zda je vývoj opožděný ve více oblastech. Ukážeme vám strategie, které pomohou probouzet slova a naučíme vás, jak spolu efektivně komunikovat. [...] Pokud máte pochybnosti, nečekejte, až z toho vaše dítě vyroste." Logopedie JINAK

 

Související články

 

Pro Utukutu napsala Šárka Kremzow, MA

Zpět do obchodu